Vidensdeling i vores TYPO3 Community

TYPO3-projektet blev grundlagt af Kasper Skårhøj og har siden hen tiltrukket mange til at tilslutte sig fællesskabet. Visionen med projektet er at "inspirere mennesker til at dele". Dette motto er centralt for den måde TYPO3 Community samarbejder på.

Mottoet afspejler ånden i at dele og samarbejde - der er kernen i Open Source bevægelsen. I Free Software verdenen samarbejder vi på frivillig basis på at bygge software til alles fordel. Vi forbedrer andres arbejde, som vi frit har fået stillet til rådighed, og deler derefter vores erfaringer.

Samarbejdet afhænger af gode relationer mellem udviklerne. Til dette formål tager vi udgangspunkt i ovenstående adfærdskodeks for at definere den måde vi tror, at samarbejdet skal fungere på.

T3UG Øresund

I samarbejde med vores svenske kollegaer Pixelant, har vi udvidet T3UG så vi nu kalder det "T3UG Øresund". Pixelant har været gæst ved flere T3UGer i København, og de vil gerne bidrage aktivt med at lægge lokaler til.

Planen er, at der afholdes to usergroups om året, hvor den ene foregår i Malmø og den anden i København.

Der er pt. ikke sat en dato for næste usergroup.

TYPO3 User Groups

Da TYPO3 spredes rundt omkring i hele verden, vil mange brugere gerne i personlig kontakt med andre TYPO3 entusiaster. Det er på baggrund af denne efterspørgsel, at de lokale TYPO3 User Groups møder dannes.

TYPO3 User Groups er i dag blevet et centralt mødested og er åbne for alle interesserede, fra nybegynder til ekspert på området. I Danmark er der etableret TYPO3 User Groups i København og Århus.

Hvad sker der i TYPO3 User Groups?

Det er helt op til medlemmerne af TYPO3 User Groups hvad møderne skal handle om, men dette er nogle mulige aktiviteter, der kunne ligge for dagen:

  • Udveksling af knowhow
  • Introduktion af TYPO3 til nybegyndere
  • Tutorials
  • Diskussion om hvordan vi kan støtte TYPO3 fællesskabet
  • Fælles arbejde om TYPO3-projekter
  • Ideer til nye udvidelser
  • At give brugere/kunder lokal support
TYPO3 DanmarkTYPO3 Danmark
This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org